.
c таджикского с английского

айбдор

(adj.) quality; 
accused; 
defective; 
faulty; 
~ кардан (намудан) to accuse; 
~ шудан; 
to be accused