.
c таджикского с английского

азм

(n.) firm decision; 
intention; 
~ кардан (намудан) ба чизе, ~и чизе кардан (намудан) to resolve to do something; 
~у ирода will and resolution