.
c таджикского с английского

авқот

I time (ar. pl. of. n. вақт)
II food ~и касеро талх кардан to anger someone