.
c таджикского с английского

абрешим

(n.) silk; 
silk thread ~и сунъӣ artificial silk; 
~и табиӣ natural silk; 
~и хом raw; 
~ барин мулоим шудан to become smooth as silk; 
саноати коркарди ~ silk industry