.
c таджикского с английского

абадӣ

(adj.) 1 eternal хотираи ~ eternal memory; 
~ шудан to be immortalized; 
~ кардан (намудан, гардонидан) to immortalize; 
2 (adj.) forever