.
c русского с таджикского

печатный

1. ...и чоп, ...и матбаа, ...и нашр; 
печатное дело кори матбаа, корҳои табъу нашр; 
печатная краска ранги чоп 
2. чопшуда, нашршуда, табъшуда, чопи, матбӯъ; 
печатн-ые бланки бланкҳои (варақаҳои) чопӣ; 
печатные издания нашрияҳои чопӣ; 
3. ...и [шаклаш] чопӣ; 
писать печатными буквами бо ҳарфҳои [шаклашон] чопӣ навиштан 
4. тамғадор, нақшин, нақшбандондашуда; 
печатные пряники кулчаҳои тамғадор печатный лист полигр. ҷузъи чопӣ; 
-печатное слово асарҳои чопӣ, нашрия, матбуот