.
c русского с таджикского

печататься

несов. 
1. чоп шудан, нашр гардидан, асарҳои худро чоп кардан, дарҷ шудан; 
печататься в газете асарҳои худро дар рӯзнома чоп кардан, дар рӯзнома чоп шудан 
2. страд. чоп карда шудан