.
c русского с таджикского

перцёпция

ж психол. идрок, фаҳмида гирифтан(и), дарк кардан(и), сарфаҳм рафтан(и)