.
c русского с таджикского

перлон

м перлон (лифи сунъии синтетики, инчунин матои аз ин гуна лиф бофташуда)