.
c русского с таджикского

перечеканить

сов. что 
1. аз нав сикка (зарб) задан, ба тарзи дигар сикка задан; 
перечеканить монету тангаро аз нав сикка задан 
2. (всё, многое) аз як сар сикка (зарб) задан