.
c русского с таджикского

переходный

1.гузаранда, ...и гузариш, ...и интиқол; 
переходные экзамены имтиҳонҳои аз синф ба синф гузаштан 
2. ...и гузаштан, ...и гузариш, мобайнӣ; 
переходный возраст синни гузаштан аз тифлӣ ба ҷавонӣ; 
переходный период давраи гузариш 
3. грам. гузаранда; 
переходный глагол феъли гузаранда