.
c русского с таджикского

переучить

сов. 
1. кого-что аз нав омӯхтан (омӯзондан), аз нав ёд (таълнм) додан, дубора хонондан 
2. что аз нав ёд гирифтан, аз нав омӯхтан, дубора хондан; 
переучить урок дарсро дубора хондан 
3. кого-что (всех, многих) омӯхтан, омӯзондан, ёд (таълим) додан, хонондан