.
c русского с таджикского

перестройка

ж (по знач. перестроить I, 2, 
5) аз нав сохтан(и), ба тарзи нав бино кардан(и); 
дигар кардан(и), тағйир додан(и); 
соз кардан(и), гузарондан(и); 
(по знач. гл. перестроиться 
2) тағйир ёфтан(и), ба тарзи дигар ташкил шудан(и); 
перестройка здания аз нав сохтани бино; 
перестройка работы дигар кардани усули кор; 
экономическая перестройка предприятия тағйири иқтисодии муассиса