.
c русского с таджикского

перестроить

сов. что 
1. аз нав сохтан, дигар навъ сохтан, ба тарзи дигар бино кардан; 
перестроить дом биноро ба тарзи дигар сохтан 
2. аз нав сохтан, дигар кардан, тагир додан; 
перестроить экономику страны иқтисодиёти мамлакатро ба тарзи дигар сохтан; 
перестроить работу усули корро тағир додан; 
перестроить программу барномаро аз нав тартиб додан; 
перестроить фразу ҷумларо аз нав сохтан 
3. тж. ко-го аз нав (ба тарзи дигар) тартиб до-дан; 
аз нав саф кашондан; 
перестроить колонну тартиби фавҷро дигар кардан; 
перестроить роту ротаро аз нав саф кашондан 
4. муз. дигар навъ соз (ҷӯр) кардан; 
перестроить гитару гитараро дигар навъ ҷӯр кардан; 
перестроить рояль рояльро дигар навъ соз кардан 
5. радио соз кардан, мувофиқ кардан, гузарондан; 
~ приёмник на короткие волны радиоприёмникроба қабули мавҷи кӯтоҳ мувофиқ кардан