.
c русского с таджикского

аксессуар

м 
1. (принадлежность чего-л.) лавозимот, чизи хос 
2. чаще мн. аксессуары иск. ҷузъиёт (дар рассомӣ, ҳайкалтарошӣ ва адабиёт) 
3. театр. аксессуар (асбобу анҷоми майда, ки дар спектаклҳо ба кор меравад)