.
c русского с таджикского

аитикоммунизм

м антикоммунизм(антикомм) (идеология ва сиёсати душманон зидди назария ва амалияи коммунӣ равона шудааст)