.
c русского с таджикского

адекватный

адеквати, комилан мувофиқ, баробар, айнан як хел; 
адекватные понятия мафҳумҳои ба ҳам мувофиқ (якхела)