.
c русского с таджикского

австрийка

ж австриягизан, австрияги духтар, зани (духтари) австриягӣ