.
c английского с таджикского

burst

қисматгароӣ, қатор

mode

ҳолат, вазъият, боб, намуд
тарз, ҳолат