.
c английского с таджикского

branch

шохашудан, шохадаровардан, шоха, иншиъоб, гузариш