.
c английского с таджикского

boot-up

барномаи худроҳандозии ибтидоӣ