.
c английского с таджикского

block sort

мураттаб кардани блокӣ, ҷурсозии кундаӣ, тартибсозии кундаӣ