.
c английского с таджикского

binary

ҳисоб бар мабнои дуӣ

operator

амалгар, муттасадӣ, оператор