.
c английского с таджикского

binary

ҳисоб бар мабнои дуӣ

operation

омил, амал, амалкард, кор, ҳоли кор, корвазъ