.
c английского с таджикского

binary

ҳисоб бар мабнои дуӣ

number

адад, рақам, рамз