.
c английского с таджикского

binary

ҳисоб бар мабнои дуӣ

cell

силул, бутрӣ,хона (ҳуҷра), пиёл