.
c английского с таджикского

binary

ҳисоб бар мабнои дуӣ