.
c английского с таджикского

attenuation

рақиқ шудан, кам кардан