.
c английского с таджикского

antibug

истифода аз барномарезии ҳифозатшуда