.
c английского с таджикского

round

давраи корӣ,саҳеҳгардони (бехурда), гирд кардан