.
c английского с таджикского

alterable memory

Ҳофизаи тағъирпазир, ҳофизаи ивазшаванда