.
c английского с таджикского

agree

мутобиқ кардан, мувофиқ сохтан