.
c английского с таджикского

activate

фаъол кардан, фаъолгардони
фаъолсозӣ, фаъолкунӣ