.
c английского с таджикского

abortive

кандашуда, нофарҷомшуда, бесамар